Biuro Obsługi Mieszkańców

tel. (32) 247-02-51

LOGOWANIE DO eBOK

Czynne:

poniedziałek: 7:00 – 15:00
(przerwa 9:00-10:00)
wtorek, środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 16:00
piątek: 7.00 – 14.00
(przerwa 9:00 - 10:00)

Kasa czynna:

wtorek: 9.00 – 14.00
czwartek: 9.00 – 14.00
15.00 – 16.00


Zobacz mapę

RODO w ZZION BATORY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZION BATORY Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Łukasińskiego 23.

2.       Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu biuro.zarzadu@zzion.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)      W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),

b)      Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733) - art. 6 ust. 1 lit. c.,

c)       Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,

d)      Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,

e)      Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-       wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

-       podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w ramach współpracy, na podstawie zawartej umowy powierzenia,

-       banki – w zakresie obsługi płatności,

-       operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

6.       Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7.       Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.

8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10.   Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.