Biuro Obsługi Mieszkańców

tel. (32) 247-02-51

LOGOWANIE DO eBOK

Czynne:

poniedziałek: 7:00 – 15:00
(przerwa 9:00-10:00)
wtorek, środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 16:00
piątek: 7.00 – 14.00
(przerwa 9:00 - 10:00)

Kasa czynna:

wtorek: 9.00 – 14.00
czwartek: 9.00 – 14.00
15.00 – 16.00


Zobacz mapę

Wspólnoty mieszkaniowe

Nasza spółka posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Rozumiemy potrzeby małych społeczności, staramy się pogodzić interesy wspólnoty jako całości i każdego jej mieszkańca z osobna, dzięki temu jesteśmy w stanie osiągać postawione nam cele i zapewnić mieszkańcom pełną satysfakcję z naszych usług. 

Oferujemy zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie Zarządu Wspólnoty lub na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali (tzw. zarząd powierzony, bez konieczności tworzenia Zarządu Wspólnoty).

W ramach czynności zarządzania zapewniamy, w szczególności:

 • Przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji od poprzedniego Administratora/Zarządcy
 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją nieruchomości, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników.
 • Organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Organizację i prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej oraz windykacji i bezpłatną obsługą dochodów z nieruchomości.
 • Rozliczenie mediów wspólnych wraz z cyklicznym odczytem wszystkich liczników.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i budowlanej nieruchomości.
 • Doradztwo, w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.
 • Całodobowe pogotowie techniczne .

Na życzenie naszych klientów okresowo przygotowujemy raporty z naszej działalności, z postępu zleconych nam zadań, ze stanu finansów wspólnoty, z przepływów pieniężnych. Po przejęciu nieruchomości przedstawimy raport ze stanu nieruchomości i kompletności dokumentacji.

Zapewniamy organizację cyklicznych (zazwyczaj kwartalnych) spotkań konsultacyjnych z Zarządem Wspólnoty. Celem spotkań jest bieżące omówienie ważnych spraw, postępu realizacji zadań, przedstawienie pomysłów i sposobów rozwiązywania problemów bieżących.

Opracowujemy roczne plany finansowo-rzeczowe i długookresowe plany gospodarcze (remontowe) oraz plany rozwoju nieruchomości w oparciu o sugestie mieszkańców, przewidywaną opłacalność i ryzyko ich wykonania. Określamy drogi postepowania i listę niezbędnych zadań wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji. Przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów oraz innych aktów prawnych tworzonych na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych.

Ostateczne decyzje o wyborze planu działania każdorazowo podejmuje Wspólnota.

Zarządzanym przez naszą firmę Wspólnotom mieszkaniowym zapewniamy:

 • Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • Ewidencji zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów
 • Przygotowanie indywidualnych naliczeń kosztów
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych i raportów z przepływów pieniężnych
 • Obsługę prawną wraz z reprezentacją procesową wykonywaną przez radcę prawnego,
 • Bieżącą windykację płatności wraz z stosownym raportowaniem i przygotowywaniem wezwań do zapłaty
 • Rozliczanie zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy
 • Rozliczanie mediów w oparciu o odczyty liczników
 • Bieżąca obsługa płatności wspólnoty przez jej rachunek bankowy